Vrijwilligersnieuwsbrief Maart 2020

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
Beste vrijwilligers,

In deze nieuwsbrief:
  • Nieuwe vrijwilligers
  • Drents Museumpasje
  • Museumregistratie
  • Tibet Art Now 3.0
  • Samenwerkingen
  • Vrijwilligersactiviteit

Nieuwe vrijwilligers

 
Afgelopen maand zijn er een aantal nieuwe vrijwilligers bijgekomen.
Van harte welkom!

Alle vrijwilligers die werken voor een museum worden geacht op de hoogte te zijn van de Ethische code voor Musea. Bij deze willen we jullie vragen om deze door te lezen. Je kan hem vinden op de volgende webpagina:https://www.museumvereniging.nl/ethische-code-voor-musea

Alvast bedankt!
Drentse Museumpas

De Drentse Museumpasjes aangeboden door Platform Drentse Musea zijn binnen. Met het pasje heb je voordeel / gratis toegang bij 44 van de volgende musea: https://drentsemusea.nl/. Kijk voor exacte info op de lijst in de map 'vrijwilligersinstructie' in het museum.

Heb je hem nog niet gekregen of wil je er ook één: Mail naar info@museumofcontemporarytibetanart.com

 

Museumregistratie


Zoals bij velen wel bekend, is het museum onder leiding van Tashi Norbu en Lela Skitsa met het proces begonnen om in het Museumregister te komen. Om succesvol door de procedure van de museumregistratie te komen moet het museum voldoen aan 17 verschillende museumnormen aangaande thema’s zoals bijvoorbeeld toegankelijkheid, collectiebeheer en educatiebeleid. Deze normen zullen in het voorjaar worden getoetst door de registratiecommissie. De opgezette vrijwilligerteams Baliedienst: Gebouw, Collectie en Educatie dragen bij aan de  invulling hiervan. Samen proberen we het museum te ontwikkelen en naar een hoger plan te brengen. Bedankt voor jullie inspanningen!

Tibet Art Now 3.0

Zoals jullie ongetwijfeld hebben gemerkt zijn er een groot aantal nieuwe kunstwerken in het museum. Deze werken zijn geleend aan het museum voor de wisseltentoonstelling Tibet Art Now 3.0 die zal lopen van 28 maart tot 28 juni. 

Op Zaterdag 28 maart om 14:00 uur is de opening. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd te komen.

 
Samenwerkingen

Onlangs zijn er twee samenwerkingen opgestart met studenten van twee opleidingen van de Stenden Hogeschool.

De groep Economie studenten organiseren met team Tentoonstellingen de opening voor Tibet Art Now 3.0.
En groep Pabo studenten ontwikkelt met Team Educatie een speurtocht met opdrachten voor de kinderen van 10 tot 12 jaar langs werken van de permanente collectie.  

De studenten hebben vrij toegang tot het museum om aan hun project te werken, bij de balie hangt een lijst met de namen.

Vrijwilligersactiviteit


Nu de Drentse museumpasjes binnen zijn willen we er graag gebruik van maken.
Op Zondag 5 april gaan we om 14:00 uur vanaf het museum naar Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht, ga je mee? 
 
Dit was alweer de derde vrijwilligersnieuwsbrief. 
Heb je opmerkingen of ideeën voor de volgende?
We horen je tips graag!
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*